Sammio

Miten HR-järjestelmä tukee suunnittelua ja budjetointia?

Jaana Sirkiä

Blogi > Miten HR-järjestelmä tukee suunnittelua ja budjetointia?

Toimintavuoden suunnitteluun tarvitaan ajantasaista tietoa ja näkyvyyttä nykytilasta, jotta eri toiminnot ja tarpeet voidaan kartoittaa, aikatauluttaa ja budjetoida. Tietojen kaivaminen hajallaan olevista exceleistä eri osastojen ja yksiköiden päälliköiden arkistoista on työlästä ja hankalaa. 

 

Liike- ja talouselämän muutosvauhti kiihtyy entisestään. Uusia taitoja tarvitaan, jotta yritykset pysyvät kehityksessä mukana.  Modernissa HR-järjestelmässä on vaivatonta kartoittaa tarvittavia osaamisalueita ja niissä ilmeneviä vajeita yritys-, yksikkö- ja yksilötasolla. Nämä pystytään esittämään havainnollisesti graafisessa muodossa ja saada nopeasti kokonaiskuva tilanteesta. Näin pystytään etsimään tarkoituksenmukaiset koulutukset, aikatauluttamaan ja budjetoimaan ne.

 

Seuraajasuunnittelu on osa-alue, joka usein jää vähäiselle huomiolle, mutta on elintärkeää yrityksen jatkuvuuden ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi. HR-järjestelmässä voidaan kartoittaa tarvittavia osaamisalueita eri positioihin ja hakea niitä taitoja järjestelmästä koko yhtiötasolla. Tämän jälkeen on helppo laatia yksikkökohtainen seuraajasuunnitelma myös graafisessa muodossa, mikä antaa yleisnäkymän yhtiötasolle. Tämä voidaan suoraan linkittää koulutusten suunnitteluun ja budjetointiin.

 

Modernissa HR-järjestelmässä pystytään lisäksi raportoimaan työtehtävien vaihdot, niiden sykli ja niistä saavutetut edut. Lomat ja muut poissaolot on helppo kartoittaa myös graafisessa muodossa ja ennakoida mahdollisen lisätyövoiman tarve esimerkiksi kesäloma-ajaksi.

 

Esimiehet voivat itse koota ajantasaista tietoa oman yksikkönsä ja tiiminsä tilanteesta, mikä vapauttaa HR-yksikön aikaa muihin tehtäviin. Suunnittelu- ja budjetointikierros nopeutuu ja tiedot ovat aina ajan tasalla.

 

Jaana Sirkiä
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Solaforce Oy