Sammio

Mitä voit odottaa modernilta HR-järjestelmältä?

Jaana Sirkiä

Blogi > Mitä voit odottaa modernilta HR-järjestelmältä?

Digitaalisen työympäristön vaatimukset

Monet yritykset panostavat toiminnanjärjestelmien ja muiden järjestelmien digitalisointiin. HR-yksikön agendan tulisi sisältää suunnitelmat siitä, että miten se tukee yrityksen digitalisaatiota ja miten se itse digitalisoi toimintansa. Modernin HR-järjestelmän odotetaan vastaavan nykyisiin työympäristön mukaisiin vaatimuksiin.

Työntekijäkokemus

Yhä nuoremmat sukupolvet astuvat työelämään. Työntekijäkokemuksen rakentaminen digitalisaation avulla nousee entistä tärkeämmäksi, kun tarvitaan sitouttavampaa ja mukautuvampaa työympäristöä. Digitalisaatio yhdistää sitouttamisen, kulttuurin rakentamisen ja suorittamisen mittaamisen. Moderni HR-järjestelmä sisältää pulssimittareita ja muita työhyvinvointiin liittyviä mittareita. Yhteiskunnassa on totuttu itsepalveluun; teemme esimerkiksi veroilmoituksen sähköisesti ja ostamme palveluita internetistä. Miksi emme voisi käyttää työpaikalla HR-järjestelmää itsepalveluna? Digitalisointi parantaa työntekijäkokemusta ja lisää luottamusta, kun työntekijät voivat käyttää järjestelmää itsepalveluna ja saavat läpinäkyvyyttä prosesseihin. HR:n aikaa säästyy muihin tehtäviin. Lisäksi tiedot pysyvät ajan tasalla ja ovat saatavilla 24/7 kaikilla päätelaitteilla.

Eroon exceleistä – automatiikka ja analytiikka

Modernin HR-järjestelmän ansiosta HR-yksikkö pääsee eroon exceleistä ja kortistoista sekä pystyy automatisoimaan toimintansa. Näin aikaa säästyy rutiinitöistä liiketoimintojen tukemiseen esimerkiksi resurssoinnissa, kompetenssien kartoituksessa ja suunnittelussa. HR pystyy toimimaan liiketoimintojen strategisena partnerina. Järjestelmässä toimiva tekoäly ja koneoppiminen mahdollistavat uusia toimintatapoja, mikä alentaa kustannuksia ja avaa uusia näkökulmia toimintaan. Ajantasaisen datan asioista HR pystyy laatimaan erilaisia raportteja visuaalisesti esittävään muotoon päätöksenteon pohjaksi ja tueksi. HR:ltä odotetaan myös kykyä tehdä johtopäätöksiä liiketoiminnan informaatiosta ja kehittämisehdotuksia.

Esimiestyö   tulevaisuuden suunnittelu

Nopeat ympäristön muutokset ja työtahti asettavat esimiestyölle kovia vaatimuksia. Analytiikka kytkeytyy raportointiin. Esimiehet voivat saada muutamalla klikkauksella raportteja esimerkiksi yksikkönsä koulutuspäivistä, poissaoloista, kompetensseista ja mahdollisista osaamisvajeista. Nykyaikaisen HR-järjestelmän sisältämä esimiesten oma työtila nopeuttaa ja helpottaa esimiestyötä, kun tiedot ovat helposti nähtävillä ja käytettävissä päivittäisessä työskentelyssä. Aikaa säästyy henkilökohtaiseen kanssakäymiseen.

Moderni HR-järjestelmä auttaa sopeutumaan nopeasti muuttuviin ja epätavallisiin olosuhteisiin sekä automatisoi työtehtävät. Mahdollistaako nykyinen HR-järjestelmäsi nopean reagoinnin? Pystyykö organisaatiosi toimimaan ketterästi ja tukemaan kilpailukykyäsi asiakkaista ja työntekijöistä?

Jaana Sirkiä
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Solaforce Oy