Sammio

Digitaalinen työvuorosuunnittelu parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia

Maria Hjelmman

Blogi > Digitaalinen työvuorosuunnittelu parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia

Työterveyslaitos on tutkinut jo vuosia kuormituksen ja palautumisajan vaikutusta ihmisen suorituskykyyn ja jaksamiseen. Tutkimusten pohjalta on tunnistettu erilaisia tekijöitä, jotka huomioimalla voidaan vaikuttaa jaksamiseen ja siten suorituskykyyn merkittävästi.

 

Työvuorosuunnittelu, joka huomioi työaikojen kuormittavuutta vähentää myös työstressiä, tukee työkyvyn ja työmotivaation säilymistä. Onnistuneen vuorosuunnittelun varmistamiseksi CGI:llä tehdään aktiivisesti yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa. Tutkimustuloksia hyödynnetään CGI:n järjestelmien kehityksessä, jotta digitaaliset ratkaisumme mahdollistavat tehokkaan ja sääntöjen mukaisen, mutta inhimillisen ja terveyttä edistävän työvuorosuunnittelun.

 

Olennaista on kiinnittää ensin henkilöstön huomio omaan työkykyyn ja sen ylläpitoon. Lisäämällä tietoisuutta kuormittumiseen ja palautumiseen vaikuttavista tekijöistä osallistetaan henkilöstö kantamaan oma vastuunsa toimintakyvyn ylläpidosta. Tietoisuudesta seuraa toimintaa, joka tuottaa äärimmäisen kovia tuloksia.

 

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu työhyvinvoinnin ja tuottavuuden avaintekijänä

Uutta digitaalista järjestelmää käyttöönotettaessa myös organisaatioiden toimintaa on muutettava. Työntekijöille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Yhteisöllinen työvuorosuunnittelun tavoitteena on parantaa yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia omiin työaikoihin sekä lisätä vaikutusmahdollisuuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.

 

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu yhdistettynä tietoisuuden kasvuun vähentää vuorotyön haittoja. Tulokset näkyvät nopeasti sairaslomien, ennenaikaisten eläköitymisten ja henkilöstövaihtuvuuden vähentymisenä.

 

Laadukkaampi työvuorosuunnittelu sekä henkilöstön toiveiden ja osaamisen paremman huomioon ottaminen parantavat siis työhyvinvointia. Tyytyväisempi henkilöstö puolestaan tuottaa parempaa asiakaskokemusta ja tulosta.

 

Se, mikä näyttää inhimilliseltä työvuorosuunnittelulta, saattaakin olla kovin juttu, mitä HR, esimiehet ja johto voivat oman organisaationsa tuottavuudelle ja kulttuurille tehdä.

 

HRx-tapahtumassa 20.11. pääset kuulemaan SOK-yhtymän näkemyksiä digitaalisesta työvuorosuunnittelusta HR ja Teknologia -osuudessa klo 11.55 – 12.25:

Digitaalinen työvuorosuunnittelu parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia

  • Miten työvuorosuunnittelulla vastataan muuttuviin odotuksiin työelämässä?
  • Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa työvuorosuunnitteluun?

Hannu Mikkola, Vice President, SOK-yhtymän HR-palvelut

 

Hannu on myös tavattavissa lounaan jälkeen Valo networking alueella CGI:n pisteellä numero 14.