Suomalaiset talousjohtajat ovat ruotsalaisia kollegoitaan optimistisempia yritystensä näkymien suhteen. Tämä selviää SEB:n ja Deloitten tuoreesta talousjohtajakyselystä, joka tehdään puolen vuoden välein.

Kyselyyn vastanneista suomalaisista talousjohtajista 56 prosenttia koki olevansa nyt positiivisempi yrityksensä taloudellisten näkymien suhteen kuin syksyllä. Optimistien osuus on laskenut viime syksystä, mutta heitä on selvästi enemmän kuin vaikkapa Ruotsissa, missä näin ajatteli vain 30 prosenttia vastaajista.

Suomea enemmän nykynäkymiä syksyä positiivisempina pidettiin enemmän vain Ranskassa ja Hollannissa. Hollannissa toiveikkuus oli korkeimmalla, 83 prosentissa.

Talouden hyvä tilanne näkyy kyselyssä myös siten, että jopa kaksi viidestä suomalaisesti talousjohtajasta kertoi yrityksensä aikovan palkata lisää työntekijöitä.

Työvoimaa arvioi vähentävänsä vain yhdeksän prosenttia vastaajista. Edellisen kahden vuoden aikana näin on sanonut joka viides vastaaja.

Palkkaussuunnitelmista ja optimismista huolimatta suomalaisten talousjohtajien riskinottohalut ovat vähäisiä.

”Investoinnit laahaavat myönteisyydestä huolimatta, ja jäämme pahasti jälkeen investointihalukkuudessa suhteessa euroalueeseen. Vain noin viidennes suomalaisista yrityksistä harkitsee investointeja joko Suomeen tai ulkomaille”, kommentoi Deloitte CFO program lead Tuomo Salmi tiedotteessa.

Salmi pohtii, että yksi syy suomalaisten muuta Eurooppaa vähäisempään riskinottohalukkuuteen voi löytyä muuta Eurooppaa myöhemmin alkaneesta noususuhdanteesta.

Deloitten ja SEB:n kysely tehtiin tämän vuoden maalikuussa. Suomesta tutkimukseen vastasi 56 talousjohtajaa. Euroopassa kyselyyn vastasi 1652 talousjohtajaa 20 maasta.